COLLEGA'S GEZOCHT !

Certificering en scholing

Al onze medewerkers worden geschoold bij Bureau Dakadvies (BDA). Medewerkers beschikken - onder meer -over een vakgerichte opleiding installeren van zonnestroom en een VCA diploma.

Opleiding installeren van zonnestroomsystemen en Praktijkexamen Installeren van zonnestroomsystemen

In deze opleidingen wordt geleerd hoe een zonnestroominstallatie op een veilige manier op en onder het dak geïnstalleerd moet worden. Verschillende aandachtspunten zoals een dampdichte kabeldoorvoer, het correct aansluiten van de omvormer en het aansluiten op de groepenkast worden behandeld. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert.

 

Inhoudelijk betreft de opleiding;

  • Kenmerken, componenten en werking van zonnestroomsystemen
  • Practicum elektrotechnische installatie
  • Controle werking systeem (panelen en omvormer)
  • Oplossen van kleine storingen
  • Veilig installeren van zonnestroomsystemen