Publicatie Holland Solar

Zonnestroom

De Nederlandse zonnestroommarkt heeft zich sterk ontwikkeld sinds 2011. Zowel de markt voor kleinschalige, dakgebonden pv-systemen als de markt voor (middel)grote grond- en dakgebonden pv-systemen, respectievelijk gedreven door de salderingsregeling en de SDE+-regeling, doorlopen een steile groeicurve.

Onderstaande grafiek toont per jaar opgesteld PV-vermogen en het in totaal Nederland geïnstalleerde PV-vermogen in de periode 2008-2019 (bron: Centraal Bureau voor Statistiek, CBS).

Centraal Bureau voor Statistiek

Het CBS doet momenteel onderzoek om nauwkeuriger en gedetailleerder een schatting te kunnen maken van de zonnestroomproductie. In dit onderzoek staan 2 elementen centraal: het vaststellen van de locatie en de hoeveelheid zonnepanelen en het bepalen hoeveel energie er effectief door deze zonnepanelen wordt opgewekt.

Hiertoe maakt het CBS gebruik van meerdere bronnen, te weten:

  • het Productie-installatieregister (PIR) van de netbeheerder: een consument die zonnepanelen heeft, is verplicht een productie-installatie – en dus een PV-systeem – aan te melden bij zijn netbeheerder. Deze gegevens worden opgenomen in het PIR. Het merendeel van kleine PV-installaties bij woningen maar ook bij bedrijven is zodoende geregistreerd in het PIR.
  • zonnestroomdata van CertiQ: CertiQ is een bestand met veelal middelgrote en grote installaties van zonnepanelen van bedrijven. Bedrijven  die gebruik willen maken van de SDE+-regeling dienen via CertiQ gecertificeerd te zijn. Vanwege de SDE+-subsidie is het volgens het CBS aan te nemen dat CertiQ compleet is met betrekking tot grote installaties.
  • data van de belastingdienst over de BTW-teruggave voor eigenaren van kleinschalige PV-systemen: het CBS gebruikte deze data om de gegevens in het PIR wat betreft PV-installaties bij woningen aan te vullen met gegevens op basis van de BTW-regeling zonnepanelen bij particulieren.


Energieopwek.nl

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.