Akkoord EU: Europa gaat CO2-uitstoot met minimaal 55 procent verminderen

De Europese Raad en afgevaardigden van het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet om de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met minimaal 55 procent te verminderen.

 

 

De Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders van de EU-lidstaten, bereikte half december al een akkoord over de verhoging van het CO2-reductiedoel waarna onderhandelingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement van start gingen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, over het nu bereikte akkoord tussen de Raad en het Parlement: ‘We ondernemen vandaag actie om van de EU tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. De Europese klimaatwet is de juridische vertaling van ons politiek engagement en zet ons onomkeerbaar op weg naar een duurzamere toekomst. Het is het hart van de Europese Green Deal. Het biedt voorspelbaarheid en transparantie voor de Europese industrie en investeerders. En het geeft richting aan onze groene groeistrategie en garandeert dat de transitie geleidelijk en eerlijk verloopt.’

Mondiale ambitie verhogen
‘We zetten vandaag woorden om in daden om onze Europese burgers te laten zien dat we serieus zijn over het bereiken van een nul CO2-uitstoot tegen 2050’, vult Eurocommissaris Frans Timmermans aan. ‘De Europese klimaatwet is ook een boodschap aan onze internationale partners dat dit het jaar is om samen de mondiale ambitie te verhogen.’ 

Met de Europese klimaatwet stelt de Europese Commissie een wettelijk bindende doelstelling vast om tegen 2050 netto nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren. De EU-instellingen en de lidstaten zijn collectief verplicht om de benodigde maatregelen op EU- en nationaal niveau te nemen om die doelstelling te halen. De voortgang zal om de 5 jaar worden geëvalueerd. Tegen juni 2021 zal de Europese Commissie alle relevante beleidsinstrumenten om de extra emissiereducties voor 2030 te bereiken, herzien en waar nodig voorstellen deze te herzien.

38 tot 40 procent duurzame energie
Bovendien werd vorig jaar al bekend dat Europa in het kader van de Green Deal in 2030 niet 32 procent maar 38 tot 40 procent van zijn energie duurzaam moet opwekken. Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde daarbij namens de Europese Commissie het nieuwe CO2-reductiedoel van 55 procent – ten opzichte van 1990 – voor het kalenderjaar 2030.

Het nu bereikte voorlopige akkoord moet nog officieel worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europese Parlement voordat de formele stappen van de goedkeuringsprocedure worden doorlopen.

 

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.